Dla cudzoziemców

Dla cudzoziemców

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DORADZTWO PRAWNE ORAZ REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DORADZTWO PRAWNE ORAZ REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

Oferta Kancelarii PMTW dotycząca prawa imigracyjnego skierowana jest również do cudzoziemców mieszkających na stałe w Polsce. Dotyczy ona zarówno osób fizycznych, jak i spółek z zagranicznym kapitałem.

Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego członkowie naszej Kancelarii skutecznie świadczą pomoc prawną na rzecz cudzoziemców nieznających języka polskiego i polskiego prawa. Oferowane usługi prawne dotyczą nie tylko kwestii związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także ich codziennego funkcjonowania w Polsce. Jesteśmy gotowi do świadczenia bieżącej i kompleksowej obsługi prawnej firmom zarządzanym przez cudzoziemców, począwszy od pomocy w założeniu indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez codzienne doradztwo prawne oraz dokonywanie zmian korporacyjnych, aż do formalnej likwidacji prowadzonej działalności. Tworzymy indywidualne umowy dostosowane do potrzeb naszych klientów, reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych (postępowania cywilne oraz karne) oraz administracyjnych, a ponadto prowadzimy obsługę prawną postępowań podatkowych.

Nasza współpraca z osobami nieznającymi języka polskiego oparta jest na komunikacji w języku angielskim, aczkolwiek wymiana informacji z Kancelarią jest możliwa również w innych językach obcych. Wymaga to jednak dokonania wcześniejszych ustaleń przy pomocy korespondencji mailowej. Kładziemy duży nacisk na to, aby właściwie zrozumieć potrzeby naszych klientów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania prawne.

Szczególną usługą skierowaną do cudzoziemców jest pomoc w nabyciu nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co zasadniczo wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach przed urzędami wojewódzkimi w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieska karta UE), a także zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Swoje usługi Kancelaria PMTW świadczy na terenie całego kraju.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

4 + 12 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

14 + 3 =