Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Oferta w tym zakresie dedykowana jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych sprzedażą lub nabyciem nieruchomości. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, począwszy od audytu stanu prawnego nieruchomości, poprzez uzyskanie niezbędnych zaświadczeń urzędowych, na projekcie umowy sprzedaży nieruchomości kończąc. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na obsługę postępowania przetargowego. Mając świadomość występujących problemów z nabywaniem nieruchomości na rynku pierwotnym zapewniamy wsparcie podczas negocjacji warunków umowy deweloperskiej oraz reprezentujemy interesy klienta przy dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady nieruchomości.

Osoby korzystające z usług Kancelarii mogą liczyć na profesjonalną pomoc prawną obejmującą:

  • audyt stanu prawnego nieruchomości;
  • obsługę transakcji sprzedaży nieruchomości (opiniowanie, konstrukcja i weryfikowanie umów przedwstępnych i przyrzeczonych sprzedaży, zamiany, umów najmu, dzierżawy, darowizny);
  • przygotowywanie dokumentów do sprzedaży nieruchomości;
  • obsługę przetargów (nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami);
  • zasiedzenie nieruchomości;
  • analizę postanowień umów deweloperskich;
  • zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu na członka spółdzielni;
  • podział nieruchomości;
  • rękojmię za wady fizyczne i prawne nieruchomości.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

14 + 10 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

11 + 1 =