Sprawy działowe

Sprawy działowe

SPRAWY DZIAŁOWE

Kancelaria PMTW oferuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną spraw działowych wraz z reprezentacją w postępowaniu sądowym. Praktyka pokazuje, że dokonanie podziału majątku pomiędzy zainteresowanymi osobami często jest skomplikowane oraz czasochłonne. Doprowadzenie do sprawiedliwego rozliczenia wymaga nie tylko ustalenia składników i wartości majątku podlegającego podziałowi, co samo w sobie często jest sporne, ale także uwzględnienia poczynionych na ten majątek nakładów oraz uzyskanych z niego korzyści. Nierzadko można się w praktyce spotkać z sytuacją, kiedy to jeden ze współwłaścicieli powinien uregulować na rzecz pozostałych wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej z ich pominięciem czy też odszkodowanie za pogorszenie rzeczy.

Zespół Kancelarii dokłada najwyższych starań, aby doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu i dokonania umownego podziału majątku, co w porównaniu do postępowania sądowego jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym i krótszym. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i zawsze staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • zniesienie współwłasności;
  • dział spadku;
  • podział majątku wspólnego małżonków (umowny i sądowy);
  • rozliczenie nakładów i pożytków z rzeczy wspólnej;
  • negocjowanie warunków podziału majątku wspólnego;
  • reprezentację w postępowaniu sądowym.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

4 + 14 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

14 + 7 =