Dla pracodawców

Dla pracodawców

Weryfikacja możliwości zatrudnienia cudzoziemców

Legalizacja pracy cudzoziemców

Szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców

Audyt legalności zatrudniania cudzoziemców

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM

Weryfikacja możliwości zatrudnienia cudzoziemców

Legalizacja pracy cudzoziemców

Szkolenia z zakresu zatrudniania cudzoziemców

Audyt legalności zatrudniania cudzoziemców

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM

Kancelaria PMTW oferuje swoim klientom – przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców – kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa imigracyjnego.

Dynamicznie postępująca globalizacja oraz niewystarczająca ilość rodzimych pracowników wymusiła na przedsiębiorcach działających w Polsce skierowanie uwagi na pracowników spoza naszego kraju. Oferta naszej kancelarii skierowana jest zarówno do dużych korporacji od lat zatrudniających wielu cudzoziemców, jak również do mniejszych przedsiębiorców, którzy rozważają lub zdecydowali się już na zatrudnienie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej / państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu / Szwajcarii.

Coraz więcej dobrze wykształconych i z bogatym doświadczeniem zawodowym cudzoziemców decyduje się na życie i pracę w Polsce. Praktyka pokazuje, że na rynku występuje wielu obcokrajowców zmieniających pracodawców, którzy przed rozpoczęciem współpracy są zobowiązani zweryfikować prawną możliwość zatrudnienia określonego kandydata. Stopień skomplikowania oraz mnogość przepisów składających się na prawo imigracyjne sprawia, że dokonanie samodzielnej oceny obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu, którego skutkiem może być nałożenie na pracodawcę wysokiej grzywny. Członkowie Kancelarii PMTW jako specjaliści z zakresu prawa imigracyjnego są gwarantem legalności zaproponowanych rozwiązań ponosząc odpowiedzialność za zgodność z prawem udzielonych wskazówek.

Mając na uwadze konsekwencje prawne związane z powierzeniem cudzoziemcowi wykonywania pracy wbrew obowiązującym przepisom Kancelaria PMTW oferuje swoim klientom przeprowadzenie audytu mającego na celu weryfikację legalności już zatrudnionych obcokrajowców. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wskazujemy na konieczne do podjęcia czynności w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.
W przypadku wszczęcia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy oferujemy profesjonalne wsparcie oraz reprezentację w postępowaniu kontrolnym, co ma służyć zminimalizowaniu ujemnych następstw niezgodnego z prawem zatrudniania cudzoziemców.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

4 + 12 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

8 + 9 =