Obsługa prawna spraw dotyczących nieruchomości

Obsługa prawna spraw dotyczących nieruchomości

SPRAWY DZIAŁOWE

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

SPRAWY DZIAŁOWE

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I POŚREDNICY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Kancelaria PMTW oferuje swoim klientom świadczenie usług prawnych w wielu rodzajach spraw związanych z nieruchomościami.

Mając na uwadze jak dużym przedsięwzięciem jest nabycie nieruchomości pomagamy naszym klientom ustalić jej rzeczywisty stan prawny, co minimalizuje ryzyko powstania konfliktu w przyszłości. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych, w ramach których dokonywane są wpisy praw i roszczeń w księdze wieczystej. W razie powstania sporu zastępujemy naszych klientów w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Pomagamy w trakcie całego procesu nabycia nieruchomości łącznie z negocjowaniem warunków transakcji oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych umów, w szczególności umów rezerwacyjnych, przedwstępnych oraz docelowych umów sprzedaży. Dokładamy wszelkich starań, aby nabycie nieruchomości było w pełni zrozumiałym oraz bezpiecznym przedsięwzięciem.

 

Oferta naszej Kancelarii obejmuje również reprezentację w toku postępowań działowych (dział spadku, podział majątku wspólnego małżonków, zniesienie współwłasności), których przedmiotem są m. in. nieruchomości. Dbamy o to, aby rozliczenie współwłaścicieli było rzetelne oraz uczciwe.

Swoje usługi Kancelaria PMTW oferuje również pośrednikom w obrocie nieruchomościami, którzy mogą liczyć na kompleksową obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, począwszy od konstrukcji umów zawieranych z klientami, po reprezentację przed sądem w sprawach o zapłatę umówionego wynagrodzenia. Każdą umowę przygotowujemy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz preferencji naszych klientów mając na względzie obowiązujące przepisy prawa.

Szczególnym przypadkiem nabycia nieruchomości jest nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, przez co rozumie się osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające siedzibę za granicą, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne z siedzibą w Polsce, lecz kontrolowane przez dwie pierwsze opisane wyżej kategorie cudzoziemców. Wówczas nabycie nieruchomości wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia, które może być poprzedzone udzieleniem stosownej promesy. Kancelaria PMTW oferuje usługi prawne również w tym zakresie.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

4 + 14 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

15 + 8 =