Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Ofertę w tym zakresie kierujemy do osób nieposiadających polskiego obywatelstwa oraz do spółek handlowych mających siedzibę poza terytorium Polski. Co do zasady nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, a także udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą w Polsce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, wymaga uzyskania zezwolenia. W drodze wyjątku ustawodawca przewidział również odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwolenia, których prawidłowa interpretacja bywa problematyczna. Dlatego też w pierwszej kolejności pracownicy Kancelarii analizują przedstawiony przez klienta stan faktyczny pod kątem obowiązku uzyskania zezwolenia. Następnie zapewniamy pomoc prawną w toku całego postępowania w sprawie jego uzyskania, począwszy od przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, aż do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej. Na życzenie klienta reprezentujemy również jego interesy podczas zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości.

W skład naszej oferty wchodzą:

  • weryfikacja możliwości nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;
  • wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
  • wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie udziałów w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;
  • uzyskanie promesy uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

11 + 5 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

4 + 1 =