Zmiany rejestrowe

 

Zmiany rejestrowe

 

 

ZMIANY REJESTROWE

W toku prowadzenia działalności w ramach spółki prawa handlowego niejednokrotnie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w umowie spółki, powołania nowych członków zarządu lub rady nadzorczej czy sprzedaży udziałów. Wraz z rozwojem biznesu konieczna może być zmiana formy prawnej prowadzonej działalności – przekształcenie spółki lub działalności jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z kolei realizacja celu gospodarczego lub zmiana planów biznesowych może wymagać zakończenia bytu prawnego spółki, co jest poprzedzone otwarciem i przeprowadzeniem procesu likwidacji. Wszystkie takie czynności wiążą się z koniecznością przygotowania wymaganych prawem dokumentów, odbyciem zgromadzenia wspólników, wizytą u notariusza i złożeniem wniosków o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy kompleksową obsługę procesów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą danych w rejestrze przedsiębiorców, do których zaliczają się m.in.:

  • zmiany umowy spółki;
  • projekty uchwał i dokumentów rejestracyjnych;
  • umowy sprzedaży udziałów;
  • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach);
  • przekształcenia spółek prawa handlowego;
  • postępowania likwidacyjne;
  • przygotowanie wniosków o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS;
  • reprezentacja przed sądem rejestrowym.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

2 + 10 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

11 + 11 =