Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i pośredników w obrocie nieruchomościami

Obsługa prawna wspólnot i pośredników w obrocie nieruchomościami

OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z koniecznością zawierania licznych umów, przygotowaniem stosownych uchwał lub rozstrzygnięciem kwestii czy dana czynność wykracza poza zakres zwykłego zarządu i w konsekwencji wymaga zgody wszystkich właścicieli. Niejednokrotnie osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością stają przed koniecznością wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę, o sprzedaż lokalu bądź muszą bronić interesów mieszkańców w przypadku zaskarżenia uchwały do sądu przed jednego z nich. W tych wszystkich sprawach zespół Kancelarii zapewnia pomoc prawną obejmującą bieżące sprawy związane z zarządem nieruchomością wspólną wraz z obsługą postępowań sądowych.

Wspieramy również pośredników w obrocie nieruchomościami koncentrując się przede wszystkim na stworzeniu optymalnej umowy pośrednictwa oraz reprezentujemy ich interesy w postępowaniach sądowych.

Z kolei osoby udostępniające swoje lokale mogą liczyć na pomoc w sporządzeniu właściwej umowy najmu. Reprezentujemy klientów w sprawach o zapłatę należności czynszowych oraz o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych;
  • sporządzanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (nabycie, zbycie, w tym na wyłączność, wynajem), umów rezerwacyjnych, umów o zarządzanie nieruchomością;
  • sporządzanie umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego lokalu;
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu;
  • pozew o eksmisję.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

5 + 14 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

5 + 11 =