Zakładanie i rejestracja spółek

 

Zakładanie i rejestracja spółek

 

 

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA SPÓŁEK

W ramach naszych usług oferujemy kompleksową obsługę procesu zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego. Wszelkie działania poprzedzone są wywiadem z klientem, podczas którego identyfikowane są najważniejsze założenia przyszłej działalności, ryzyka biznesowe, relacje pomiędzy wspólnikami oraz zobowiązania podatkowe. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest sporządzenie umowy (statutu) spółki odpowiedniej do założeń firmy oraz przygotowanie wymaganych przepisami prawa zgód i oświadczeń korporacyjnych. Ostatnim etapem jest wystąpienie z wnioskiem o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Pomoc prawna obejmuje również, na życzenie klienta, asystę podczas czynności notarialnych, złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego oraz przygotowanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Oferta obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przygotowanie umowy (statutu) spółki prawa handlowego;
  • pomoc prawną w powoływaniu i odwoływaniu członków organów;
  • asystę podczas czynności notarialnych;
  • przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego przed sądem rejestrowym;
  • szybką rejestrację spółki przez portal S24;
  • zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym;
  • przygotowanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • uzyskanie numerów NIP i REGON przed rejestracją spółki kapitałowej.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

3 + 3 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

5 + 10 =