Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

DLA PRACODAWCÓW

DLA CUDZOZIEMCÓW

FOR FOREIGNERS

DLA PRACODAWCÓW

DLA CUDZOZIEMCÓW

FOR FOREIGNERS

Postępująca globalizacja, zmiany na rynku usług oraz niedobory rodzimej kadry sprawiają, że zatrudnianie obcokrajowców przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce stało się powszechną praktyką.

Coraz więcej firm decyduje się na nawiązanie współpracy z cudzoziemcami. Warto podkreślić, że wielu nich może pochwalić się wysokimi kwalifikacjami. O ile zatrudnienie obywateli Unii Europejskiej (również obywateli państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej) nie stanowi w praktyce problemu, o tyle sytuacja jest zgoła odmienna w przypadku osób spoza tego obszaru. W takim przypadku potencjalny pracodawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest zweryfikować prawną możliwość niezwłocznego zatrudnienia takiego cudzoziemca w danym stanie faktycznym, a w przypadku odpowiedzi negatywnej zobowiązany jest uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Kwestie formalne odgrywają tutaj fundamentalną rolę, ponieważ w przypadku nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi pracodawca naraża się na karę grzywny w wysokości do 30.000 zł.

Kancelaria PMTW oferuje swoim klientom kompleksową pomoc prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej począwszy od wstępnej weryfikacji możliwości zatrudnienia określonego kandydata, po przeprowadzenie odpowiedniej procedury przed właściwym urzędem wojewódzkim lub powiatowym urzędem pracy umożliwiającej nawiązanie współpracy. Ponadto pracownicy Kancelarii wykonują wewnętrzny audyt mający na celu weryfikację zgodności z prawem trwającego już zatrudnienia.

Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego członkowie Kancelarii PMTW kierują swoją ofertę również bezpośrednio do cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce i ten kraj wybrali jako swoje centrum życiowe. Mogą oni liczyć na wsparcie prawne nie tylko w zakresie legalizacji swojego pobytu i pracy, ale także obsługę prawną prowadzonych działalności gospodarczych oraz pomoc prawną w sprawach doraźnych, co umożliwi im sprawne funkcjonowanie w codziennym życiu.

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl

Napisz do nas!

11 + 12 =

Kancelaria Adwokacko – Radcowska PMTW

Winiarski, Michałowski spółka partnerska

 

ul. Towarowa 23

43-100 Tychy

 

                                                                                                  

NIP: 646-299-14-88
KRS: 0000920962
REGON: 520-048-174
PM: 606 101 331
TW: 533 111 368
kancelaria@pmtw.pl
ING Bank Śląski S.A.
PL 29 1050 1399 1000 0092 9012 2861

Napisz do nas!

10 + 11 =